U heeft een hulpvraag op het gebied van uw gezondheid of welzijn en wilt daar graag eens op een andere manier naar laten kijken.


Wat kunt u verwachten?

Diagnostiek (= onderzoek)

Voorafgaand aan het consult krijgt u een vragenlijst toegestuurd waarin u uw persoonlijke gegevens, achtergrondinformatie en uw hulpvraag kunt verwoorden. U stuurt het ingevulde formulier terug via e-mail, waarna ik uw basisdocument aanmaak. Bij aanvang van het consult wordt uw informatie kort besproken en kunt u de hulpvraag eventueel nader toelichten.
Vervolgens wordt gestart met het meridiaanonderzoek door middel van electro-acupunctuur.
Op deze manier wordt een beeld verkregen van eventuele stoorvelden op de meridianen. Als er een verstoring gevonden wordt, kan via de meting gezocht worden naar de achterliggende oorzaak. Vervolgens kijken we naar wat nodig is om deze verstoring op te heffen.
De methode is pijnvrij en daardoor zowel geschikt voor volwassenen als voor (jonge) kinderen.
Bovenstaande foto geeft een beeld van een meridiaanonderzoek.

Wanneer is meridiaanonderzoek zinvol?

Het kan zinvol zijn bij diverse lichamelijke klachten, maar ook bij emotionele disbalans.
Ook bij terugkerende of aanhoudende klachten, waarnaar binnen de reguliere zorg al gekeken is, kan het zinvol zijn om via een natuurgeneeskundig onderzoek te zoeken naar de achterliggende problematiek.
Chronische ziekten zijn over het algemeen niet te genezen met natuurgeneeskunde, maar kunnen wel gunstig worden beïnvloed waardoor men zich aanzienlijk beter en fitter voelt.
Het is ook mogelijk om eens per jaar preventief een meting te laten verrichten. Daardoor kunnen verstoringen in een vroeg stadium opgespoord en verholpen worden.
Voorbeelden van mogelijke klachten of vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn:

 • Vermoeidheid of energieverlies
 • Maag- en darmproblemen
 • Problemen met de huid, o.a. acné en jeuk
 • Restklachten na doorgemaakte bacteriële of virale infecties, b.v. COVID-19 of Lyme
 • Hormonale klachten
 • Emotionele disbalans
 • Restproblemen na doormaken reguliere behandeling bij kanker
 • Vragen over allergieën en intoleranties voor bepaalde (voedings)middelen
 • Vragen over vaccinaties en ontstoringsmogelijkheden
 • Vragen over voeding en supplementen, zoals vitaminen en mineralen

Behandeling

Als duidelijk is geworden wat het achterliggende probleem is, stellen we samen een behandelplan op. Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is om de klachten te verhelpen.
Het lichaam wordt dan geholpen om de balans te herstellen en terug te komen in haar kracht.
Daarom kan natuurgeneeskunde ook aanvullend zijn op een reguliere behandeling.
Behandeling is altijd gericht op de oorzaak van de klacht, niet op de symptomen. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om te behandelen. In overleg bekijken we welke manier het beste bij u past.
Tumoren zijn helaas niet behandelbaar. Bij tumoren kan wel worden getracht om de bijkomende symptomen zoveel mogelijk te verminderen en de kwaliteit van het leven te verbeteren.
Bij klachten is het altijd raadzaam, dat u voorafgaand en gedurende de behandeling de huisarts en eventueel een medisch specialist raadpleegt, zodat wij, indien mogelijk en gewenst, samen (complementair) aan uw gezondheid en herstel mogen werken.

Er kan onder andere gewerkt worden met:

 • RADTS: Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem
 • Polsdiagnostiek
 • Auriculotherapie (oor reflextherapie)
 • Inzet van energetische middelen
 • Inzet van kruiden, homeopathie en orthomoleculaire middelen
 • Bach Bloesemtherapie
 • Celzouttherapie

Afspraak maken?

Scroll naar boven