Een zorgconsult (natuurgeneeskunde) duurt 60 minuten en kost € 96,00.

Hierbij zijn de eventueel geadviseerde middelen niet inbegrepen.
U ontvangt na afloop van het consult de nota, die direct moet worden afgerekend via pin of contant.
De kosten worden vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Hiermee wordt uw eigen risico niet aangesproken.


Indien u er zeker van wilt zijn dat (een gedeelte van) uw consultkosten worden vergoed, neem dan voorafgaand aan het maken van uw afspraak hierover contact op met uw zorgverzekeraar.


Mijn werkzaamheden worden als volgt gecodeerd:

  • Natuurgeneeskunde, VEKTIS code 24005
  • Energetische therapie, VEKTIS code 24012

Een adviesgesprek (preventie/voorlichting) wordt opgebouwd uit kwartierblokken en kost € 24,00 per kwartier.

Voor lezingen en voordrachten aan groepen worden tarieven op aanvraag verstrekt.
Adviesgesprekken en lezingen worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

INFORMATIE ALLERLEI

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en bij het Kwaliteitsregister van de overkoepelende organisatie RBCZ. Daarnaast is de praktijk ingeschreven in het AGB-register van VEKTIS.

Het opleidingscurriculum is opgebouwd uit de HBO-opleiding Fysiotherapie, de SIVAS opleiding polsdiagnostiek en Auriculo therapie (oor reflextherapie), de Evocircadian opleiding (hormoonopleiding), RADTS-opleiding (VEGA/Voll metingen) en de masteropleiding Bach Bloesem Therapie.

Daarnaast wordt jaarlijks na- en bijscholing gevolgd en deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het BTW nummer van de praktijk is NL001506522B35.

Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gewerkt volgens het stappenplan van ‘’Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’’ van de Rijksoverheid.

In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht- en Tuchtregeling van de VBAG/RBCZ. Zie voor meer informatie hierover ook de pagina Klachtenregeling elders op deze website.

Afspraak maken?

Scroll naar boven